Kompanije / Međunarodno poslovanje: Koje vještine su vam potrebne da uđete u ovaj svijet?

17. 03. 2020. u 12:45:00 Promotivni tekst

Shares: 13

Danas su gotovo sve kompanije, velike ili male, pogođene globalnim događajima i konkurencijom, pa većina njih ili sarađuje sa stranim zemljama ili se bori protiv konkurencije iz inostranstva. Poslovni ljudi sve više zadovoljavaju potrebe kupaca širom svijeta, što znatno utiče na način i kvalitet njihovog profesionalnog i ličnog života.

Ova vrsta karijere zahtjeva ne samo umijeće u biznisu, već i česta putovanja, upoznavanje drugih kultura i otvorenost prema različitim poslovnim i životnim navikama.

Tokom protekle decenije upoznali ste mnoštvo rastućih distributivnih mreža, lanaca snabdjevanja i transportnih čvorišta, koji umnogome pojednostavljuju proces kupovine proizvoda i pružanja usluga širom svijeta. O svima njima brinu oni koji se bave međunarodnim poslovanjem.

Osim toga, popularna kultura promoviše ljepote života uspješnih biznismena, a filmovi poput „Vuka sa Vol strita” čine da sve više mladih mašta o tome da će steći bogatstvo baveći se međunarodnim biznisom. Preduzetnici sanjaju o tome da njihove firme prerastu u internacionalne, a kompanije koje posluju širom svijeta za cilj imaju preuzimanje primata na što više svjetskih tržišta i žele da njihovi proizvodi postanu slavni svjetski brendovi.

Međunarodni biznis je zvijezda među biznisima, sinonim za luksuz i bogatstvo, ali istina je da zapravo mnogim mladim ljudima koji se odlučuju za profesionalno usavršavanje i usmjeravanje prema jednoj uskoj oblasti poslovanja i dalje nije najjasnije šta su tačno zadaci onih koji se bave internacionalnim biznisom i da li je ovakva vrsta poslovanja baš za njih.

Na ta pitanje će ovaj tekst pokušati da odgovori.

Krizne situacije

Kad se bavite međunarodnim poslovanjem, od vas će se očekivati da reagujete u kritičnim situacijama i da brzo rješavate probleme.

Bilo da se radi o tome kako da izbalansirate budžet kada se firmi dese nepredviđene situacije, ili o trenutnoj i preciznoj procjeni štete načinjene lošim marketingom ili lošim i narušenim odnosima s javnošću – vaš zadatak biće da se nosite sa najtežim situacijama i da uvijek budete u stanju da pronađete najpraktičniji izlaz.

U međunarodnom poslovanju mnogo vremena posvetićete upravo ovim poslovnim vještinama. Najbolje je to što će vam one koristiti ne samo u profesionalnom, već i u privatnom životu, čineći vas snalažljivom i spretnom osobom, predodređenom za uspjeh, bez obzira na to kojim putem u karijeri ćete posle školovanja krenuti.

Statistika i more podataka

Kada se specijalizujete za međunarodno poslovanje, bavićete se detaljima i analizom podataka. Uspješan poslovni čovjek zna da su temelji kvalitetne trgovine i razmjene – brojevi.

Ako izučavate međunarodno poslovanje, saznaćete mnogo o statistici, obrascima i važnim ekonomskim formulama koje kompanijama pomažu da maksimalno iskoriste svoju proizvodnju. To je još jedna poslovna vještina koju nije nimalo lako savladati, ali koja može da vam pomogne u svakom poslu.

Kontakti sa različitim ljudima

Odavno je poznato da je u poslovnom svijetu komunikacija u brojnim situacijama ključ uspjeha.

Koliko god da ste vi i vaš tim profesionalni i uspješni, posao ne može da preživi bez partnera i klijenata, a to posebno dobija na značaju kada je u pitanju međunarodno poslovanje.

Razumjevanje različitih kultura, običaja i uslova za rad biće od izuzetnog značaja za uspješno obavljen posao. Jedna od najvećih dragocjenosti u svijetu međunarodnog biznisa su ljudi koji tačno znaju kada treba voditi a kada treba samo slijediti druge. Vještine pregovaranja i vještine komunikacije su neophodne za glatko funkcionisanje modernog biznisa i to je nešto što ćete morati da savladate.

Znanja iz različitih poslovnih oblasti

Kroz međunarodno poslovanje naučićete kako da pravilno izvedete dubinska istraživanja. Kada radite van granica svoje zemlje, morate dobro da poznajete kulturu i običaje zemalja u kojima poslujete. Proizvod, način plasiranja, marketinški i PR pristup razlikovaće se od zemlje do zemlje. Ako ne znate koji je vaš problem sa kupcima, kako onda možete znati na koji način da ga riješite?

Zato su važni segmenti učenja međunarodnog poslovanja – upoznavanje sa osnovama međunarodne ekonomije, međunarodnog menadžmenta, međunarodnog marketinga, međunarodnog poslovnog prava, međunarodnih finansija, upravljanja međunarodnim projektima, međunarodni standardi kvaliteta... Nije lako savladati sve ove vještine i znanja, ali moć koju vam ona donese je neprocjenjiva bilo kojim poslom da se bavite.

Razvijanje kreativnosti

Uspjeh u poslu zavisiće umnogome od vaše kreativnosti. Kvalitetni biznis programi imaju za cilj da vas ohrabre da razvijete sopstvenu prilagodljivost, širinu misli i inovativnost. Neke današnje obrazovne institucije pripremaju svoje učenike za to da postanu lideri sutrašnjice – ne postoji bolji način da se pomogne studentima da uspiju na modernom tržištu nego da im se pruži znanje i mogućnost da naprave vizionarski proizvod, ideju ili model poslovanja.

NEMA KOMENTARA