BiH / Cyber prijetnje i zaštita u procesu digitalizacije poslovanja za MSP

28. 11. 2019. u 15:38:00 Promotivni tekst

Shares: 3

U Zenici - agencija ZEDA u saradnji s preduzećem IMTEC 5. decembra 2019. godine organizuje konferenciju „Cyber prijetnje i zaštita u procesu digitalizacije poslovanja za MSP“.

Konferencija će biti održana u hotelu Zenica, s početkom u 10:30 sati.

S obzirom na značajnu ulogu koju MSP imaju u ukupnoj ekonomsko-socijalnoj slici Bosne i Hercegovine, potrebno je posebnu pažnju usmjeriti na korištenje svih dostupnih potencijala u smislu daljnjeg jačanja MSP i njihove pozicije na globalnom tržištu. Jedan od takvih potencijala je korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija i na njima baziranih alata.

„U namjeri da pomognemo pravnim licima da se zaštite od cyber napada, organizujemo ovu konferenciju koja ima za cilj upoznati MSP sa Digitalnom transformacijom i opasnosti koje donosi sa sobom. Na konfereciji će se preduzeća također upoznati i sa temama 'Kako se zaštititi: Hardware-ska (fizička) zaštita' i 'Kako se zaštititi: Software-ska (programska) zaštita'“, ističu organizatori.

Digitalne tehnologije su sve prisutne, promovišu veću uključenost u širu ekonomiju, povećavaju efikasnost dopunjavanjem drugim proizvodnim faktorima i podstiču inovacije dramatičnim smanjenjem troškova.

Više informacija saznajte klikom na link www.imtec.ba/cyber-sigurnost/

 

NEMA KOMENTARA