Vladimir Putin: Zapad koristi Ukrajince kao topovsko meso!

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Sasa

A Rusija koristi Ruse kao topovsko meso. I to u desetinama hiljada. Zato su ih prozvali da su orkovi.

Role

Rusija koristi manjinske narode Rusije kao svoje topovsko meso, prvenstveno muslimane Chechene, Tatare i druge manjine...majku mu Putlerovsku poganu.

Miki

Gubite rat Ukrajina će vas pokoriti vrlo brzo. Smrt fašizmu sloboda Ukrajini

Lijepo vrijeme

Bolje bi bilo da šutiš i ništa ne kažeš,djela govore

/ Najnovije