'Upaljen alarm' u Moskvi: 'Zabrinuti smo, pripremaju se izvršiti nuklearni udar'

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Roknite je konacno

nek sve ide u pic ku *****inu!

***

****

***

**

samo pitaj mudrog baliju iz mahale o ovome

on ti to sve najbolje zna, ko i alija da neće biti rata! rijetko je na dunjaluku naći tako kalemli hinsane, olaham.

Crni

Ne prdi bez veze ne vrijeđaj jednu naciju kulturu,običaj!! Čuvaj svoje poštuj tuđe!!

/ Najnovije