UNICEF: Da li je čovječanstvo napustilo djecu u Gazi?

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Avis

Lijepe riječi su ukras!

I to sve zahvaljujuci hamas-u

a gle cuda, njega su birali palestinci, roditelji te djece? Ludilo

Bosna

Pa vi (Unicef) morate zahtijevati od velikih sila trenutni prekid rata protiv djece i civila I kažnjavanje ratnih zločinaca. U protivnom, treba sve raspustiti i staviti van snage svo pravo, pa da se zna da više ne važi (mi u Bosni smo to iskusili jako dobro)

Ne postoji

Čovjecanstvi je na zemlji mrtvo još ga ima samo kod muslimanskog svijeta Ostali sd vratili u svoje prave kože i face. Face demona u pasiju kožu

Borac sa kauča

Čovjecanstvi je na zemlji mrtvo još ga ima samo kod muslimanskog svijeta Ostali sd vratili u svoje prave kože i face. Face demona u pasiju kožu ka Ne postoji I tako te dobre duše ušle u tuđu državu napali omladinu od kojih su stranci pobili i oteli. Po tome se vidi da religija ❤️

/ Najnovije