U Rusiji se srušio bombarder: Pogledajte snimak pada

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

CirkuZ

Ma nema, superiorni su pravo.

EMY

Rusko smeće

Potrazna ...

.. ekipa?? Ko si ti, znas li gdje si?

dddd

Rusko smeće ka EMY Rusija najviše ekonomski ulaže u BIH i trenutno je u savezu sa mnogim važnim muslimanskim zemljama. Vama je izgleda bitiniji rat, nego da budemo u slozi. Sa Rusijom smo na istoj strani.

/ Najnovije