Težak udarac za Putina: Rusiju napušta najjača tehnološka firma u zemlji

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Gh

Svu tehnologiju koja im treba mogu uzeti od kineza, sta cemo sad?

Ne volim maljeve

Svu tehnologiju koja im treba mogu uzeti od kineza, sta cemo sad? ka Gh Ništa! Pročitati, istražiti, obrazovati se. Tako ćeš nadam se, prestati biti glup. Od koga kinezi uzimaju ili kradu naprednu tehnologiju malju?

@ne volim maljeve

Ništa! Pročitati, istražiti, obrazovati se. Tako ćeš nadam se, prestati biti glup. Od koga kinezi uzimaju ili kradu naprednu tehnologiju malju? ka Ne volim maljeve Kupuju krembilu, kupuju, kao sto ja kupujem redovno medjunozje tvoje stare, sta cu kad je jeftina.

/ Najnovije