Sirene za zračnu uzbunu oglasile se diljem Ukrajine, Rusi opet napali projektilima

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Miki

Propogonda boošnjo. Rehkli ste da su definitivno ostali bez raketa. Nemojte sami sebe da demantujete onda ispadate smijesnj. Kao sto je nato ostao bez tomahawka '99 tako i rusi ostaju bez svojih raketa.

Gh

Baci putko sarmat na naciste, pa ce sve odmah biti gotovo. Da vidis onda kako zelenko nece da pregovara.

/ Najnovije