Recep Tayyip Erdogan razgovarao s Joe Bidenom o nabavci borbenih aviona F-16

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Biden bi trebao osloboditi Bosnu

od osmanlija okupatora bosne kalifata i islamista nakon 600 godina turovananja i oduzimanja prava srbima i hrvatima prvim narodima od kojih su oni potgurice postali prije nego sto su se potgurcili postali muslimani osmanlije okupatori bosne srpske i hrvatske drzave , i osloboditi afganistan od talibana diktatora islamista i iran od islamista diktatora dzihadista

Biden bi tebao osloboditi bosnu od islamista

od islamista muslimana osmanlija okupatora srpske i hrvatske bosne .osmanlije muslimani potgurceni su okupatori bosne prisvajaju bosnu vjekovima imaju svoje turgke heroje potgurice slusaju o turcgima i osmanlijama herojima muziku sve tursgke tradicije koje nemaju veze sa evropom koji hoce islamsku drzavu na balkanu u evropi

/ Najnovije