Recep Tayyip Erdogan poručio Izraelu: 'Benjamin Netanyahu više nije naš sagovornik'

/ Komentari (9)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Adi

***

ahahahahahahahahahaha, amanetlijo, đez ba?

ahahahahahahahahahaha, amanetlijo, đez ba?

BiH

***

benjamin jok, a

benjamina karić jes, alaham.

***

***

Sultan

za svoju javnost glumi pravednika, a ispod zita nastavlja saradnju sa cionistima. Haman je i on nesto naucio od Baketa?

user90104

NEMA VEČEG DIKTATORA O TURSKOG PRESEDNIKA ERDOGANA. I ON SE JAVLJA, POBIO KURDA NEZNA SE BROJ A ARMENACA DA I NE GOVORIMO.

***

***

armeni i kurdi su isto kurdi su armeni

NEMA VEČEG DIKTATORA O TURSKOG PRESEDNIKA ERDOGANA. I ON SE JAVLJA, POBIO KURDA NEZNA SE BROJ A ARMENACA DA I NE GOVORIMO. ka user90104

/ Najnovije