Ovo su tri države koje su Izraelu poslale najviše oružja

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Zivjele

USA, Dojcland i Italy

Lijepe riječi su ukras!

Lijepe riječi su ukras!

Bosanac

Kada amerika naoruzava izrael trebali bi i rusi naoruzati HAMAS

Plavi

A to što USA naoruzava BiH.. šta sa tim..?? Sutra neka USA digne ruke od BiH u roku 24 sata BiH neće postojati. Tako da bi bošnjaci trebali NOGE LJUBITI Amerikancima.

Derim

Ma nek digne , ebi je. Imamo mi ono sto vi nikad niste imali , niti ce te. I srce i damu. SSamo krenite.ovaj put nema smrada alije i dejtona

/ Najnovije