Novi trošak za Bosance: Evo koliko će se plaćati ulaz u EU i Veliku Britaniju

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

prilika

Prilika da i BiH uvede naplatu za strance i jos im pridodati eko taksu.

Eu

EU je nakaradna tvorevina i samo lupauj poreze vratiti istom mjerom

Ne pijem dok Paja vozi

EU je nakaradna tvorevina i samo lupauj poreze vratiti istom mjerom ka Eu<<Zašto onda živiš u EU vrati se u BiH. A da ovde treba raditi a u dijaspori si na socijali

Gost

Mi iz Hercegovine to ne moramo plaćati.

/ Najnovije