Nesreća u Njemačkoj: U padu aviona dvoje poginulih

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Slika ogromnog Antonova?

A vamo mini Learjet pao? Samo radiosarajevo.ba moze ovako nesto sastaviti.

Detektoru

A vamo mini Learjet pao? Samo radiosarajevo.ba moze ovako nesto sastaviti. ka Slika ogromnog Antonova? Pročitaj još jednom

Kojotovski

Pročitaj još jednom ka Detektoru .....Antonov nije Airbus. AIRBUS proizvodi mini Learjet. Antonov slika nema veze sa ovim napisom. Antonov je zaseban manufacturer. Haj ti nazad na minder, kahvenisi.

Detektoru

.....Antonov nije Airbus. AIRBUS proizvodi mini Learjet. Antonov slika nema veze sa ovim napisom. Antonov je zaseban manufacturer. Haj ti nazad na minder, kahvenisi. ka Kojotovski Ugri vodu pa uzmi peškir za plažu onda omotaj oko glave i ne prosipaj se

/ Najnovije