Kako je Hora crkva pretvorena u džamiju i zašto je u ponovo dozvoljeno klanjanje namaza?

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

***

bobo

Pa to je normalno

Kurati Mujo

***

Frki

Ja se ne bih nikad molio u tudem preradenom vjerskom objektu.

Hasan

Pogresno. Da neko dzamiju preobrati u crkvu prvi bi se Erdogan pobunio a naravno i ja. Zato, to treba ostati muzej kao i Aja Sofija.

***

***

Bane

Turci su civilizovan narod koji čuvaju a ne ruše zatečene bogomolje.Na stotine đamija je porušeno samo u Bosni,a na hiljade po zemljama Balkana i Pirineja.

Derim.

ka Isti ku..c ili je porušio ili pretvorio u drugu bo Ma ni blizu nije isto majmune. Jeli isto da ti ja mamu samo zagrlim , ili da je dobro iskaram.

/ Najnovije