Potresne fotografije: Hrabri reporter iz Gaze Motaz Azaiza (24) za dva mjeseca skoro skroz osijedio

/ Komentari (10)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

tuga

***

BRKICA

***

Borac sa kauča

***

znam

***

***

***

Novi imidz

***

Koel

***

Borac sa kauča

Znate šta je meni grozno i povraća mi se od takvih. Kao eto žao im je Palestinaca i imaju kao empatiju prema njima pa kunu Izraeĺce. A vamo sdruge strane ovde u BiH nemaju empatiju prema državljanima BiH ma ni prema svojim sugrađanima, evo primjer porodica Memić, pa nestanak djevojaka(kako se ono rugate kad dobije metak vrati će se) vređanje osoba spominjete njihove mane i izgled pogotovo ako su uspjeli u životu, pa vaša radost ako se neka tragedija desi kod susjednih država. I sad takvi a ima ih garant 80% ako nema i više nazivaju nekog smeće

Borac sa kauča

Isto jel vam bilo žao djece i naroda iz Avganistana, Iraka, Sirije. Ma jest ali dok se nisu otvorila radna mjesta u Američkim bazama u Avganistanu, Kabulu dok ste zgrtali 💲 ona je bilo ❤️ te Ameriko. Ili kako se ponašate prema emigrantima iz Sirije Avganistana, Pakistana kako se ponašate prema njima kao da su životinje i govorite ovo nije mjesto za njih jel tako bude vam drago ako ih neko izudarao ili ako poginu. Znači tamo u Palestini ih vam je žao a ovde nije

Borac sa kauča

Znate šta je meni grozno i povraća mi se od takvih. Kao eto žao im je Palestinaca i imaju kao empatiju prema njima pa kunu Izraeĺce. A vamo sa druge strane ovde u BiH nemaju empatiju prema državljanima BiH ma ni prema svojim sugrađanima, komšijama, evo na primjer porodica Memić, pa nestanak djevojaka(kako se ono rugate kad dobije metak vrati će se kući) vrijeđanje osoba spominjete njihove mane i izgled pogotovo ako su uspjeli u životu, a vaša radost ako se neka tragedija desi kod susjednih država je posebno. I sad takvi a ima ih garant 80% ako nema i vi nekog nazivate smeće i kao žao vam je Palestinaca

/ Najnovije