Amerika odlučila: Ukrajini pomoć od nevjerojatnih 45 milijardi dolara

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Bosanac

***

Bosanac

Lijepe riječi su ukras

Cici

Kada je BOSNA I HERCEGOVINA BILA NAPADNUTA OD ZNANOG AGRESORA, NISTE NAM DALI NI DOLAR DA SE BRANIMO. ZAR VAM JE TO PRAVDA.

Ye bat

ce rujama ma jku ko i Hici 45.

Tuner

Da ste nas pomogli u ratu sa toliko oruzja sada bismo mi cuvali granice. A krimu i u donbasu

Pa bi onda pronasli da je malo zardjalo,

Da ste nas pomogli u ratu sa toliko oruzja sada bismo mi cuvali granice. A krimu i u donbasu ka Tuner .............. pa bi ih mrzili? Okrenuli vam ledja u ratu? ¨hinjavi¨? Kao Hrvatska sto vam je pomogla, pa sad ne valja? Bjezi bolan....

Al ih zaduzuju, HAHA, preko marionete stand-up

komedijasa.... Placat ce ne njihovi cukununuci, nego cukununuci cukununuka!

/ Najnovije