Vučić kaže kako nema vremena da gleda "Quo vadis, Aida?"

/ Komentari (9)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Sto ce gledat' ?

Gled'o je uzivo..

Koel

Cetnik bio i ostao kao i 92 vuk dlaku mijenja a cud nikad

Zauzet smajperom ali na drugi nacin!

.

Habuhabuhabu

Nije imao vremena da gleda film ali je imao da traži informaciju kako ga je financirao Bakir. Koliko mu je samo vremena trebalo da nađe tu informaciju?!? A koliko mu je još trebalo da je provjeri?!?

Vučko

Koga još interesuje Quo Vadis AL QUAIDA

Dobrinjaxxx

Mrš

explorer

Smeče vlaško

Miks

A Bakir je gledao "Dara iz Jasenovca" ?

Habuhabuhabu

A Bakir je gledao "Dara iz Jasenovca" ? ka Miks zašto bi Bakir gledao filmove ž kategorije. Pametnije mu je odgledati neku tursku seriju.

/ Najnovije