Pogledajte kako su aktivistkinje zasule "Informer" jajima zbog intervjua sa serijskim silovateljem

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

mole

Bravo cure. ove zene imaju muda da ustanu protiv sistema i inih idijota.

Ljiljan

Lijepe riječi su ukras

Tuner

Trebate ih tuziti za odstetu od par miliona eura za dusevnu bol

Tuner

Mene ne treba da siluje, dobrovoljno bi mu se na h gu zio, isto kao i Odzi. ka Ljiljan Chetnichino od****us. I nabavi traktor pametnije ti je

/ Najnovije