Ovo je Albanka (29) koja je vozila BMW 170 km/h i usmrtila brata i sestru iz Gradca

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Guest

Uz zid i metak u tu ufuranu glavu!!!

Adi

*****u na dozivotnu robiju, ****etina slikala sise dok vozi, glumi facu sada ce joj hebati *****

nn, mmlml,llčlčćk

Ćale radi gudru, CIA drži ćaleta, a kolateralne žrtve u tom biznisu nisu samo ovo dvoje dece. Ona će na slobodu, šta god mi mislili o tome ;)

***

***

Sve rupe joj puniti mjesec dana do pokajanja

Da je ovo uradila srpinja onda bi jedva docekali da je razapnu u hrvatskoj. Ali posto je albanka onda ce biti blazi, kao sto su i blazi komentari ovde. Mjesec dana joj treba sve rupe zacepiti u zatvoru dok se ne pokaje.

Miki

Da je ovo uradila srpinja onda bi jedva docekali da je razapnu u hrvatskoj. Ali posto je albanka onda ce biti blazi, kao sto su i blazi komentari ovde. Mjesec dana joj treba sve rupe zacepiti u zatvoru dok se ne pokaje. ka Sve rupe joj puniti mjesec dana do pokajanja

Avalir

Treba je ****ti u oko

/ Najnovije