Ovo će vam popraviti dan: Majka Sara ispratila na maturu bliznakinje sa Downovim sindromom

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Suki

Žive, zdrave i sretne bile sveĉetiri!!

Ne pijem dok Paja vozi

Žive, zdrave i sretne bile sveĉetiri!! ka Suki Tako je

nek je sa srećom i

Božjim blagoslovom!

Lav

Neka budu zive zdrave i sretne!!!!

Heeej srbijanci pogani psi

Ko vas to napada.U čiju Državu će te ići da se branite .

/ Najnovije