Oglas za posao u komšiluku: Plata je 2.500 KM, dobijete auto i laptop, ali spisak obaveza je dug

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Koel

U opisu mijenjas minimalno 10 osoba tako da ri je plata 250 maraka

Znas

U opisu mijenjas minimalno 10 osoba tako da ri je plata 250 maraka ka Koel Ovo je sasvim normalan posao voditelja poslovnica. Tesko razumljivo generaciji ovisnoj o drustvenim mrezama i radu "od kuce".

Previse obaveza

Najnormalniji posao voditelja poslovnica, u cemu je problem sa obavezama? Pa nije vam ovo rad od "kuce" i trosenje pola radnog vremena na drustvene mreze.

/ Najnovije