Nova priča sa potonulog splava u Beogradu: Osvanuo račun, potrošili neviđeno bogatstvo

/ Komentari (10)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Bosanac

Lijepe riječi su ukras

***

O tim sumama

***

Lijepe riječi su ukras ka Bosanac

Bosanac

***

Iz Koje se jazbine javljaš mišu

***

On

ka Iz Koje se jazbine javljaš mišu Se javlja iz dijaspore i pusti djete. Nek se javi kad se počne brijati

***

Lijepe riječi su ukras!

Mali mrav 42

Dom Peringnon + Jack Daniela piti i Dunhill od 4 marke pušit!!!Sumnjivo za povjerovati

Tatar

Neka je potonuo da je i davno mnoge bi spasio

Hyp

Svojom voljom narucili i platili,sta je sporno

/ Najnovije