Mećava u Hrvatskoj: Bijeli pokrivač prekrio Sljeme - evo kada dolazi u BiH

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Tuner

Boli me racku za veijeme u hrvatskoj dnovinaru shvati da je hrvatska kao slovacka. Strana zemlja koja nas je napadala sa srbijom pleme ti

Kita

Boli me racku za veijeme u hrvatskoj dnovinaru shvati da je hrvatska kao slovacka. Strana zemlja koja nas je napadala sa srbijom pleme ti ka Tuner tako je

A dok

Lijepe riječi su ukras

Ljiljan: KAKVO SLJEME JEBEM IM SEME

Ono Krivousto

Ljiljani nisu sa Karpata

Ono Krivousto ka Ljiljan: KAKVO SLJEME ***** IM SEME Dijaspora patriota jede g o v n a ko i uvjek

Ma jel

>>tako je ka Kita i tvoja usta

/ Najnovije