Kolinda objavila fotografiju na Instagramu od prije 15 godina. Mnogi je ne bi prepoznali

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Katil

Prava *** iz kamenjara,kaze nije kod Tite imala jogurta da jede,pa od cega ti je tolka ***

Glas razuma

Znaci, popravila nosic, napuhala usta. Koliko vidim bila je pravi grob sa viskom kila a sad macketina.

Trefzui

Ovo, radio Sarajevo .što je to?

Munirina

kraljica Balkana. ;-)))))))))))

***

***

/ Najnovije