Ko je bila Umeja Zukorlić? Palestinka o kojoj se malo zna

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

IVA

KOGA BRIGA ZA OVU OBITELJ????????????

Ne pijem dok Paja vozi

KOGA BRIGA ZA OVU OBITELJ???????????? ka IVA Da bolan! De malo pišite o dijaspori patriotama na socijali i njihovoj ljubavi i borbi za BiH

Derim

Sta kaze usame , koji nema ni k , od Muamerovog karaktera. " Eto , nakon baba , preselji i majka.

Gost

***

GHI

Ovo zena onog Srbijanca sto je po Bosni gradjane ove drzave nazivao ‘bijelim Ciganima’?

/ Najnovije