Detalji napada na taksistu (62) u Beogradu: Napadač bio pijan, natjerao ga da...

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

X

Otac ubijao neduzne starce po Bosni, a sin je isto heroj kao i otac! Vjerujem da je u Srbiji 98% stanovnika spremno da udari na slabijeg od sebe i da ga maltretira radi tog nekog licnog zadovoljstva ili obijesti!

we

šta se to nas u Bosni tiče?

Pegla na leru

Sto ovaj sto je prišao nije iskoristio priliku i spucao levata u usta špicem i tri puta ga šakom udario u nos da mu pamćenje izbrise klosar pijani. Levatina.

@X

A zato su po Sarajevu oni brutakni napadi. A inače te napade čine djedovi i očevi koji su ubijali nevine i bezspomoćne lljude po BiH a bili pripadnici arbih pa tako unuci i sinovi sad napadaju isto starce i bespomoćne ljudr a da

@X

A znači zato se dešavaju napadi . A oveve brutalne napade po Sarajevu čine osobe čiji su očevi i djedovi ubijali po Sarajevu i BiH a bili pripadnici arbih

/ Najnovije