Crna gora povukla konkretne poteze: Sankcije Rusiji, pomoć Ukrajini

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ljiljan

Bravo za c.g. dosta je bilo prljave svetosavske krivoslavne politike iz spc(čitaj:servska pederska crkva)!!!

Slava Crnoj Gori

Crna Gora je uvjek bila junačka i držala je do obraza. Svaka čast i slava Crnoj Gori

Nadimak

Bravo CG

Filip

E sad su Rusi najebali... ahahahahahha

BICE VAMA U U UKRAINI IMA DA VISIS ZA JAJCA

Bravo za c.g. dosta je bilo prljave svetosavske krivoslavne politike iz spc(čitaj:servska pederska crkva)!!! ka Ljiljan

/ Najnovije