U jednom danu u sarajevskoj općini prikupljeno šest tona kabastog otpada

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

HeH

Kauč skoro nov na otpadu. Ima se može se :)

Guest

i treba da rade pa za to su placeni,a ne da kontenjeri budu puni smeca po dva dana na ovim temperaturama.i ne trebate objavljivat ovo ko kakvu vijest debili iz rada,il je to neredba od ove nakaradne vlade ks

Ka

Kako neće biti ljudi su jednu godinu preskočili sa bacanjem stvari radi korone. Moram i ja objaviti da sam u jednoj općini od jutros prodao 12 kafa tri cole i dva sendvića . Nikad ovakva navala nije bila.

@Heh

Kauč skoro nov na otpadu. Ima se može se :) ka HeH Nosi ga kući hehe

kukac

wow... molim te lijepo šet tona ?! To je otprilike pet starih šporeta, dvije tea peći i tri kauča..

Qwert

Šta ovi iz općine Centar stalno mijenjaju namještaj u kancelarijama?

Azazel

Pa sta, male plate smeckosima ??

/ Najnovije