KS / Prestanimo prljati grad: Kazne do 1.500 KM za bacanje otpada mimo kontejnera

10. 07. 2019. u 07:33:00 S. H.

Shares: 1

Građani Sarajeva često pokazuju nemar prema životnoj sredini u kojoj žive, o čemu najbolje govori otpad na ulicama kojem nažalost svakodnevno svjedočimo.

Prethodnih dana objavljivali smo na portalu fotografije i videosnimke prljavog pothodnika na Stupu, parka u srcu Baščaršije prepunog smeća i to u jeku turističke sezone, ali to naravno nije sve što Sarajlije viđaju svaki dan - ili prljaju i sami.

Nemarne Sarajlije: Park u srcu Baščaršije prepun smeća

Neodgovornost građana na djelu: Pogledajte kako izgleda pothodnik na Stupu

Na adresu našeg portala stigle su fotografije iz ulice Odobašina u centru grada. Naime, kako su javili čitaoci našeg portala, Općina je uklonila kontejnere koji su stajali na trotoaru, ali građani i dalje donose smeće na mjestu gdje su bili kontejneri stvarajući divlju deponiju i nesnosan smrad koji se širi naseljem.
Čitalac - undefined

Ulica Odobašina u Sarajevu

Slučajeve su prijavljivali Eko-policiji, no oni mogu samo izaći na teren i napraviti zapisnik. Da Eko-policija nema veće ovlasti, potvrdio je za Radiosarajevo.ba glasnogovornik KJKP Rada Mirza Ramić

Kako je naveo Ramić, investitori zgrade pored koje su se nalazili ovi kontejneri nije predvidio mjesto za njih, stoga je Općina Centar izdala nalog za njihovo uklanjanje. 

Također, Ramić je naveo da bez obzira što tu nema kontejnera pripadnici Rada uklanjaju otpad sa te lokacije, ali navodi kako ekipa radi "Sizifov posao".

"Tražili smo da se postavi videonadzor na ovakvim lokacijama, a ministar Mandić je najavio da će se dati veće ovlasti Eko-policiji. Posebno je kritično na mjestima gdje imaju zeleni otoci i gdje mogu razvrstavati otpad, a građani otpad ostavljaju pored kontejnera ne želeći smeće ubaciti u podzemne", naveo je Ramić.

Na naš upit da li održavaju potputnjake na Stupu i u Hrasnom gdje se nalaze velike količine otpada, Ramić je naveo da svaki dan izvuku 300-400 litara zapremine otpada iz tih potputnjaka, a da se potputnjak na Ilidži čisti svaki drugi dan osim nedjelje. Istakao je i kako ima njihovih propusta.

Nakon videosnimaka i fotografija koje smo objavili sa Stupa i Baščaršije, evidentan je problem i nedostatak kanti za bacanje otpada.

Shodno članu 21. Zakona o komunalnoj čistoći mjesto za posude i korpe za otpatke na javnim površinama za čiju čistoću su odgovorna komunalna preduzeća određuje općinski organ nadležan za komunalne poslove uz saglasnost komunalnog preduzeća, naveli su za Radiosarajevo.ba iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Kako su naveli iz KUIP-a, na ostalim javnim površinama mjesta za posude i korpe za otpatke određuju sporazumno korisnici, odnosno nosioci prava upravljanja tim površinama i komunalna preduzeća, vodeći računa o zadovoljavanju minimalnih sanitarno-higijenskih uslova. Ako se ne postigne sporazum ili ako nisu ispunjeni sanitarno -higijenski uslovi, mjesto za posude na javnoj površini određuje kantonalni inspektorat nadležan za sanitarnu inspekciju.

Također, shodno članu 15. istog zakona zabranjuje se odlaganje na javnu površinu van korpi i posuda za otpatke: papira, ambalaže, kabastih predmeta, smeća, zemlje, pijeska i sl., kao i odlaganje kabastog otpada.

Vrijeme odvoza otpadaka je definisano članom 30. navedenog zakona koji propisuje da se odvoženje istog vrši u vremenskim razmacima određenim Programom održavanja čistoće, a prema rasporedu utvrđenom operativnim planom održavanja čistoće. Odvoženje otpada i pražnjenje posuda uglavnom se vrši tri puta sedmično, a po potrebi i češće, a na lokacijama gdje ne postoje posude već se smeće odlaže u vremenskim terminima u kesama, odvozi se svaki dan u terminu utvrđenom Programom odvoza otpada.

Neposrednu zaštitu komunalne čistoće u skladu sa čl. 65 Zakona, obavljaju komunalni redari koji, ukoliko uoče nepravilnosti na terenu postupaju u skladu sa čl. 67. Zakona, što podrazumijeva da zapisnički nalože subjektu kontrole da izvrši čišćenje otpada sa javne površine i druge površine u skladu sa odredbama zakona, te naknadno izvrši ponovnu kontrolu.

Za nepoštivanje navedenih zakonskih odredbi propisana je kazna za pravna lica u iznosu od 1.000 do 6.000 KM i odgovorno lice u pravnom licu od 500 do 2.000 KM, dok kazna za fizička lica iznosi od 100 do 1.500 KM.

"Zapisnici redara koji se odnose na nepropisno odlaganje smeća u Odobašinoj ulici čim budu dostavljeni ovom organu bit će uzeti na nadležni postupak od strane komunalnih inspektora", rekli su za Radiosarajevo.ba iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

KOMENTARI (1)