SZZ / Osigurano 960.000 maraka za zapošljavanje u Kantonu Sarajevo

26. 09. 2019. u 21:28:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 18

Za nove podsticajne mjere Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo je izdvojila 960.000 maraka.

Direktor Službe za zapošljavanje Nermin Pećanac je izjavio da je riječ o tri programa. 

Jedan se već realizira u saradnji sa UNDP-om, a odnosi se na sufinansiranje razvoja poduzetništva i podršku pokretanju novih startup firmi. Služba za zapošljavanje je izdvojila 396.000 maraka, a planirano je da bude obuhvaćeno 55 nezaposlenih osoba. 

Drugi projekt također podrazumjeva start upe, a odnosi se na sufinansiranje samozapošljavanja osoba do 35 godina života. Predviđeno je da programom bude obuhvaćeno  20 mladih nezaposlenih osoba, a ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 400.000 maraka.

Treći program se odnosi na javne radove (čišćenje grada, infrastruktura itd.), ukupni predviđeni iznos je 164.000 maraka, a bit će obuhvaćene 92 nezaposlene osobe. Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom obezbjediti neto naknadu za angažovanje koja iznosi 800 maraka. Ovaj iznos će se isplaćivati mjesečno po angažovanoj osobi, odnosno 883 maraka u mjesečnom bruto iznosu.

Prema riječima ministra za socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Malika Garibije dva projekta su namjenjena razvoju novih poslova - ne radi se samo o ljudima koji će pokrenuti neke biznise i osigurati sebi zaposlenje, nego koji u perspektivi mogu zaposliti i članove svoje porodice i druge.

Naglasio je da u saradnji sa partnerima rade na transformaciji aktivnih politika zapošljavanja da bi programe učinili efikasnijim, sistem  fleksibilnijim, odnosno da bi se više postiglo sa novcem koji je na raspolaganju.

Ministar privrede Haris Bašić istakao je dva cilja – efikasnost, da sredstva budu plasirana na način da ostvare rezultat i da se formira 55 uspješnih firmi koje će se dalje razvijati i omogućiti nova zapošljavanja, te da cjelokupan proces bude potpuno transparentan.

Ministar komunalne privrede i infrastrukture Srđan Mandić je podsjetio na veliku kampanju čišćenja grada kada je uočeno da postoji manjak radnika na terenu.

Direktor Pećanac je kazao da će javni poziv za poslodavce i nezaposlene osobe za učešće u novim programima zapošljavanja biti upućen sredstvima informisanja, te da će  biti objavljen i na web stranici Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

NEMA KOMENTARA