Ombudsman / Skuplje cijene prevoza žičarom za strance nisu u skladu sa zakonom

03. 04. 2018. u 14:47:00 AA

Shares: 110

Problematiku različitih cijena za domaće i strane državljene za usluge vožnje Trebevićkom žičarom razmatrao je ombudsman za zaštitu prava potrošača zaključivši kako ona nije u sladu s Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini.

"Prevoz žičarom je usluga javnog prevoza i kao takva spada u ekonomske usluge od općeg interesa. Usluga koja ispunjava osnovne potrebe potrošača na tržištu, odnosno usluga javnog prevoza kao i ostale ekonomske usluge imaju javnopravni karakter koja su im prenesena od općine, grada ili kantona. Način finansiranja usluga iz navedenog sektora je ne samo iz cijene usluge nego i iz proračuna osnivača, što potvrđuje javno-pravni karakter tih usluga", pojašnjeno je.

Iz Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH podsjetili su da je u cilju osiguranja efikasnosti pružanja navedenih usluga, Zakon o zaštiti potrošača definisao kriterije u korist potrošača, koje je davatelj usluge obavezan poštovati.

"Jedan od tih kriterija je između ostalih i jednakost u pristupu i tretmanu svih potrošača. Pravilna primjena tog principa, značilo bi da davatelj usluge pruža uslugu potrošačima na isti način i pod istim uslovima. Međutim, to ne znači da davatelj usluge ne može dati popuste za određene grupe lica (djeca, invalidi, penzioneri...) ali je to obavezan jasno istaknuti. Ipak, praksa formiranja različite cijene usluge za vožnju sarajevskom žičarom za lokalno stanovništvo i strane državljane je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti potrošača", stoji u saopštenju Institucije.

Navodi se da se pomenutom praksom krši osnovni princip jednakosti u pristupu i tretmanu svih potrošača, kao i ostali principi na štetu potrošača i time se potrošači dovode u neravnopravan i diskriminiran položaj.

 

NEMA KOMENTARA