Kod Ferhadija džamije mačke od sada imaju vodu i hranu: Može biti urnek za druga mjesta u gradu

/ Komentari (16)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

III

Baš našli pored džamije fuj!

III

Baš našli pored džamije fuj! ka III

Podrška za akciju

Mašallah, pozdravljamo ovu akciju. Bilo bi dobro još kada bi se mace sterilizirale, vrlo su pitome.

Podrška za akciju

Ovo je civilizirano lice našeg grada

Ne pijem dok Paja vozi

Baš našli pored džamije fuj! ka III Zašto tako? Ko ne voli životinje taj ne voli ni ljude

III

Zašto tako? Ko ne voli životinje taj ne voli ni ljude ka Ne pijem dok Paja vozi Ti od šeste godina si naučio da pšuješ stahbarllah, a kamo da da se ponašaš lepo

Guest

urnek? a prevod?

Nuno

Mašallah svaka čast

Ne pijem dok Paja vozi

Ti od šeste godina si naučio da pšuješ stahbarllah, a kamo da da se ponašaš lepo ka III De sad to napiši na bosanski jezik ne kontam te

III

De sad to napiši na bosanski jezik ne kontam te ka Ne pijem dok Paja vozi

Ne pijem dok Paja vozi

Ti od šeste godina si naučio da pšuješ stahbarllah, a kamo da da se ponašaš lepo ka III A sad na bosanski jezik 👅 ne razumijem te

Ne razumjem

Desna rora=?; Urnek=?

HUKA

Sad ce Rezil ul ulema narediti sergiju po dzematima za ishranu macaka.

III

A sad na bosanski jezik 👅 ne razumijem te ka Ne pijem dok Paja vozi Ajde ti ljepo idi naspavaj se i idi u p**** m*******.

***

***

roki

potreban prevoditelj za SVE bosance I hercegovce

/ Najnovije