Klub Hrvata u Skupštini KS: Imenovanjem Čelika povrijeđen vitalni nacionalni interes

Radiosarajevo.ba
Klub Hrvata u Skupštini KS: Imenovanjem Čelika povrijeđen vitalni nacionalni interes
Foto: Dž. Kriještorac/Radiosarajevo.ba / Mirza Čelik

Klub Hrvata Skupštine Kantona Sarajevo, na današnjoj sjednici jednoglasno je donio odluku da se Odlukom o izboru predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo od 28. decembra 2019. godine vrijeđa vitalni nacionalni interes utvrđen u listi vitalnih nacionalnih interesa u članu IV.5.17a. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno članu 21a. Amandmana XXVI na Ustav Kantona Sarajevo.

U obrazloženju se navodi da prema raspoloživim informacijama, na sjednici grupe zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 28. decembra 2019. godine suprotno odredbama Poslovnika o radu Skupštine KS donesena je Odluka kojom se Mirza Čelik, iz reda Bošnjaka, bira za predsjedavajućeg Skupštine KS.

Evidentno je da postojao zahtjev određenog broja zastupnika za održavanjem hitne sjednice Skupštine. U skladu sa odredbom člana 71. Poslovnika o radu Skupštine, dana 27. decembra 2019. godine zasjedao je Kolegij Skupštine kojom prilikom je Kolegij Skupštine, cijeneći zahtjev, a u skladu sa svojim ovlaštenjima, donio konačnu odluku da tražena sjednica nema karaker hitnosti, iz kojeg razloga navedena nije sazvana. Imajući informaciju da će se ipak pokušati održati predmetna sjednica, iako za istu nije došao niti zaprimljen poziv, predsjedavajuća Skupštine, delegirana iz reda Hrvata i izabrana na poziciju predsjedavajuće glasovima članova rukovodstva Skupštine, a sve u skladu sa članom V.7.5. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, članom 18a. Ustava Kantona Sarajevo, te članom 10. Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, u skladu sa svojim obavezama i dužnostima, se obratila grupi zastupnika, upoznala ih sa zaključcima Kolegija, te konstatovala da nisu ispunjeni uslovi za održavanje hitne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo“, pojašnjeno je.

Dodaje se da na opisani način, predsjedavajuća je cijenila da se navedena sjednica neće ni faktički održati, obzirom na neispunjenost formalno-pravnih uvjeta za održavanje iste.

„Drugi član kluba Hrvata, zastupnik Damir Marjanović, ni na koji način nije obavješten o održavanju predmetne sjednice na dan 28. decembra 2019. godine. Iako do dana donošenja ove Odluke članovi Kluba Hrvata nisu zvanično upoznati niti im je dostavljena Odluka o izboru predsjedavajućeg, te imajući na umu činjenicu da ni jedan od članova Kluba Hrvata nije prisustvovao sjednici kada je donesena takva odluka, kao što nije prisustvovao niti zamjenik predsjedavajućeg iz reda Ostalih, postoje indicije da je ista donesena, zbog čega je Klub Hrvata predmetno pitanje razmatrao na svojoj sjednici i donio odluku kao u dispozitivu“, naglašeno je.

Svoju argumentaciju da je povrijeđen vitalni nacionalni interes, Klub bazira na sljedećim činjenicama.

„Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (član V.7.5.), Ustav Kantona Sarajevo (član 18a.), te. Poslovnik o radu Skupštine Kantona Sarajevo (član 10.) jasno i nedvosmisleno propisuju da kandidati koje potvrdi skupština između sebe biraju ko će biti predsjedavajući Skupštine. Niti jednom odredbom Ustava Federacije FBiH, Ustava Kantona, niti Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo nije propisana niti predviđena mogućnost supstitucije prednje opisanog načina izbora predsjedavajućeg, nekim drugim načinom, pa ni odlukom proste većine u Skupštini. Navedeno stajalište, nemogućnosti supstitucije ustavom utvrđenog načina odabira predsjedavajućeg skupštine, a upravo u funkciji jednakopravnosti i zaštite vitalnih nacionalnih interesa svih konstitutivnih naroda i Ostalih, jasno i precizno je potvrđeno odlukom Vijeća za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine br. U-32/06 od 05.12.2006. godine, doneseno u identičnoj pravnoj situaciji. U svom obrazloženju Sud utvrđuje 'Polazeći od toga da ni Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, ni Ustav Zeničko-dobojskog kantona ne predviđaju drugačije rješenje osim zajedničke odluke, u ovom slučaju dva nominirana kandidata, Vijeće smatra da nominirani kandidati moraju uložiti svaki napor da dođu do zajedničke odluke. Odstupanje od ovog principa, njegovim supstituiranjem većinskom odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kako je predviđeno osporenim zaključkom, po ocjeni Vijeća, predstavljalo bi kršenje temeljnog ustavnog principa ravnopravnosti konstitutivnih naroda.'“, navodi se u obrazloženju kluba Hrvata Skupštine KS.

Dakle, iz naprijed opisanog činjeničnog stanja samog održavanja sporne sjednice, nedvosmisleno se da zaključiti da ne samo da je, suprotno ustavnim odredbama, donesena odluka izvan nadležnosti Skupštine, nego prethodno čak nije niti pokušano da se članovi rukovodstva između sebe dogovore o funkciji predsjedavajućeg.

„Bez bilo kakvih konsultacija i pokušaja zajedničkog dogovora, grupa zastupnika (koju čine 17 zastupnika iz kluba Bošnjaka i jedna zastupnica iz Kluba Srba) je svojom voljom, crpeći svoj autoritet isključivo iz proste brojčane većine, donijela odluku kojom je odredila zastupnika iz Kluba Bošnjaka za predsjedavajućeg Skupštine. Da je postojala namjera, odnosno predumišljaj ovakvog donošenja odluke, uz uzurpiranje prava predstavnika konstitutivnih naroda i Ostalih, da jednakopravno između sebe biraju predsjedavajućeg, a kako to propisuju ustavne i poslovničke odredbe, jasno ukazuje i prijedlog dnevnog reda sadržan u zahtjevu za zakazivanje hitne sjednice, gdje je, kao jedna od tačaka predviđeno upravo donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine“, smatraju.

Dodaje se da na naprijed opisani način, izvan svake sumnje se da zaključiti da je donošenjem odluke (ukoliko je ista zaista donesena, jer još uvijek nije zaprimljen izvornik takve odluke, niti je ista objavljena u službenim novinama) uskraćena jednakopravnost konstitutivnih naroda i Ostalih u donošenju odluke o izboru predsjedavajućeg, čime je ne samo povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog naroda, nego i prekršena pravila o nediskriminaciji iz Aneksa 4. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, a koja kršenja su upravo bila povodom i dio su zvaničnog obrazloženja Visokog predstavnika prilikom donošenja Odluke Visokog predstavnika kojom su izvršene izmjene i dopune Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, upravo amandamana LXXIX i LXXX (između ostalih), navodi se u odluci kluba Hrvata u Skupštini KS koju potpisuju Danijela Kristić i Damir Marjanović.

Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

/ Najčitanije

/ Povezano

/ Najnovije