Objašnjenje / Kako kupiti obveznice Kantona Sarajevo?

08. 02. 2019. u 12:03:00 Radiosarajevo.ba

Shares:3

Kanton Sarajevo je za 26. februar 2019. godine od 9.00 do 10.00 sati na Sarajevskoj berzi (SASE) zakazao petu emisiju obveznica u iznosu od 12.940.000,00 KM sa rokom dospijeća tri godine i polugodišnjom isplatom prinosa.

Namjera je da se iz ovih sredstava finansiraju projekti za razvoj saobraćajne infrastrukture i stambene izgradnje Kantona Sarajevo, saopćeno je iz Ministarstva finansija KS.

Kako kupiti obveznice?

Kupovina vrijednosnih papira vrši se na osnovu ugovora i naloga. Prije izdavanja naloga za kupovinu neophodno je da klijent zaključiti Ugovor o obavljanju poslova s vrijednosnim papirima u sjedištu brokerske kuće.

Da li je potreban posrednik?

Da, posrednik je brokerska kuća sa kojom klijent zaključuje Ugovor o obavljanju poslova s vrijednosnim papirima i preko koje se na dan aukcije izdaje nalog za kupovinu vrijednosnih papira.

Šta je potrebno od dokumentacije?

Za fizička lica- rezidenti:
1. kopija lične karte
2. podaci o klijentu (ime oca, adresa prebivališta, broj telefona, e-mail)
3. kopija kartice iz banke ( broj transakcijskog računa).

Za fizička lica-nerezidenti:
1. ovjerena kopija pasoša
2. podaci o klijentu (ime oca, adresa prebivališta, broj telefona, e-mail)
3. kopija kartice iz banke ( broj transakcijskog računa).

Za pravna lica-rezidenti:
1. kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra ne starije od 3 mjeseca
2. kopija ID broja
3. memo firme (osnovni podaci o društvu, adresa, broj telefona, e-mail)
4. kopija lične karte direktora (podaci za direktora: ime oca, adresa, telefon, e-mail)
5. na memorandum društva upisati broj transakcijskog računa

Za pravna lica –nerezidenti:

1. ovjerena kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra ne starije od 3 mjeseca
2. ovjerena kopija pasoša direktora ( podaci za direktora: adresa, broj telefona, e-mail)
3. memo firme (osnovni podaci o društvu, adresa, broj telefona, e-mail)
4. na memorandum društva upisati broj transakcijskog računa

Kad i na koji način se sredstva uplaćuju za kupovinu obveznica?

Klijenti uplaćuju avans (100% iznos namjeravane kupovine) za kupovinu vrijednosnih papira, na namjenski račun brokerske kuće kod banke depozitara. Na dan aukcije u periodu od 09:00 - 10:00 sati, klijenti izdaju nalog za kupovinu (lično, faks-om, e-mailom).

Kako postajete vlasnik obveznica?

Nakon unosa prodajnog naloga, sklapaju se transakcije na berzi i klijenti čiji kupovni nalozi su prihvaćeni, postaju vlasnici obveznica.

NEMA KOMENTARA