"Grbavica, dio srca, dio duše": Prepoznajete li djevojčicu sa fotografije?

/ Komentari (11)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

BiH

Nek pokaze sabina cudic svoju sliku iz rata gdje je bila, samo bez fotomontaze.

Gjckhchvhkvljvkj

Kako da ne prepoznamo. To je ona profesorka iz travniku i kiseljak koju još nisu uhapsile bosanske specijalne snage. Valjda nisu diplome prodavali po uređenim državama kao oni iz goražda.;)

Brani Stevandic tradiciju serba ;)

---

🔥🔥🔥🔥

Kako da ne prepoznamo. To je ona profesorka iz travniku i kiseljak koju još nisu uhapsile bosanske specijalne snage. Valjda nisu diplome prodavali po uređenim državama kao oni iz goražda.;) ka Gjckhchvhkvljvkj A ti nisi bio sposoban ni kupiti diplomu osnovne i srednje škole a niti faksa, tako da imaš samo malu gimnaziju

Chvjhjvjvjbk

A ti nisi bio sposoban ni kupiti diplomu osnovne i srednje škole a niti faksa, tako da imaš samo malu gimnaziju ka 🔥🔥🔥🔥 A šta čovek da radi kada nije za petljavinu po poture standardu, to ipak ostavljam bošnjačkom vodstvu i puku koji im duva pod rep. Da ste vi i u čemu naoposlu ne bi bili to što jeste ;)

***

***

☦🐒 Kosta je znao

***

Gjckhchvhkvljvkj

Neko iz Trebinja Grad sunca da mu *****i mlad momak ...diskrecija zagarantovana smo poziv...066 *** ***

Katil

Odakle zvalji biciklo da odmah pozira onako ugojena cim su cete dale Grbavicu na poklon.

Katil 😍

Neko iz Trebinja Grad sunca da mu *****i mlad momak ...diskrecija zagarantovana smo poziv...066 *** ***

Ne pijem dok Paja vozi

Odakle zvalji biciklo da odmah pozira onako ugojena cim su cete dale Grbavicu na poklon. ka Katil To bi pitao samo dijaspora patriota na socijali

/ Najnovije