Tragedija u BiH: Dvije osobe poginule od strujnog udara

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Tuner

Dnovinaru portal je iz BiH, napisi samo tragedija, SVI znaju da je u BiH radi toga odakle je portal. Nemas gram mozga

DUDEK Krivousti Njofra

Dnovinaru portal je iz BiH, napisi samo tragedija, SVI znaju da je u BiH radi toga odakle je portal. Nemas gram mozga ka Tuner Ma dosadni ko proliv..treba pisat i makar iz Bosne,Hercegovina je juzna Bosna ...kada su na Berlinskom kongresu oteli AU KATOLICI Sandžak bosni DA bi NAGRADILI djikane teroriste srbije i crne gore iz bratoubilacke Nevesinjske puške 1872,da se turci ne sjete BOSNI su dodali i imenu hercegovina...TJ.Vojvodina jer herzeg na njemačkom znači vojvoda

DUDEK Krivousti Njofra

Dnovinaru portal je iz BiH, napisi samo tragedija, SVI znaju da je u BiH radi toga odakle je portal. Nemas gram mozga ka Tuner Ma dosadni ko proliv..treba pisat i makar iz Bosne,Hercegovina je juzna Bosna ...kada su na Berlinskom kongresu oteli AU KATOLICI Sandžak bosni DA bi NAGRADILI djikane teroriste srbije i crne gore iz bratoubilacke Nevesinjske puške 1872,da se turci ne sjete BOSNI su dodali i imenu hercegovina...TJ.Vojvodina jer herzeg na njemačkom znači vojvoda

Ljiljan

Ovo će se po hdz debelo odraziti na sledećim izborima,jer se radi o dva krivousta što zbači 2% glasača manje!

/ Najnovije