Ko je bio ubijeni načelnik krim-policije: Značku nosio više od 25 godina

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

*i, sta ce drugo biti u gradu u kome je pocinjen genosid nad bosnjacima!

.

Guest

Guest Mora da je nekome zasmetala njegova profesionalnost ili je imao dosije nekoga.

Ja

. ka *i, sta ce drugo biti u gradu u kome je pocinjen genosid nad bosnjacima! To svatam da se takve stvari dešavaju u gradu gdje je počinjen genocid, al ne svatam da u Sarajevu ubijaju djecu i to na ulici il u tramvaju a tako civilzovan grad

Ljuta Krajina sila nebeska

Zločinačko govno.... Jedno manje....

za Ja

. ka *i, sta ce drugo biti u gradu u kome je pocinjen genosid nad bosnjacima! To svatam da se takve stvari dešavaju u gradu gdje je počinjen genocid, al ne svatam da u Sarajevu ubijaju djecu i to na ulici il u tramvaju a tako civilzovan grad ka Ja<< Mozes li shvatiti koji moral imaju osobe, koje su pucale i granatirale grad isad idu i rade u Federaciji i primaju placu , a ond auvecer na Sokocu, Palama, Mokrom.. sjednu iza kompjutera i omalovazavaju pucanstvo koje im daje kruh. To je ona karika koja je nas zbunila na pocetku rata , da vi pijete sa susjedima kafu a cekate momenat da mu zabijete noz u leda. Vas karakter treba analizirati jer vi nemate nista sa ljudima samo sa neljudima.

Ja

Mozes li shvatiti koji moral imaju osobe, koje su pucale i granatirale grad isad idu i rade u Federaciji i primaju placu , a ond auvecer na Sokocu, Palama, Mokrom.. sjednu iza kompjutera i omalovazavaju pucanstvo koje im daje kruh. To je ona karika koja je nas zbunila na pocetku rata , da vi pijete sa susjedima kafu a cekate momenat da mu zabijete noz u leda. Vas karakter treba analizirati jer vi nemate nista sa ljudima samo sa neljudima. ka za Ja<< A ja nemogu da svatim da neko pljuje po Hrvatskoj spominju UZP a onda odu da rade u Hrvatskoj. A isto psuju Isusa il Kršćastvo a 90% žive u toj odvratnim zemljama...

/ Najnovije