KJKP RAD: Vlasnik boksa na pijaci Kvadrant u Sarajevu pretukao radnika, hitno prevezen na KCUS

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Bosna bez sna

Od 1990. radnici su ovdje, od Vardara pa do Triglava, bezimeno, obespravljeno roblje. Naročito oni iza kojih ne stoji Stranka- pa ne mogu računati niti na milostinju kao dio dresiranog glasačkog tijela.A ovaj slučaj je tek jedan u nizu onih koji govore o radništvu, o siromašnima, gladnim, poniženim i uvrijeđenima. O onima koji, dakle, nemaju Stranku iza sebe niti babu ili ćaću. Ovdje, gdje vlada isključivo zakon sile umjesto sile zakona!

/ Najnovije