Deset osoba u Bratuncu presrelo policajca i brutalno ga pretuklo palicama

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

071

Zaista teško za povjerovati da se ovo desilo u jednoj tako kulturnoj i sofisticiranoj sredini kao što je Bratunac!

A

DA NIJE BILO MOLEBAN? ILI LITIJE???

Istina

Peter Justinov - ”Srbi su dvodimenzionalan narod sa težnjom ka prostakluku… Životinje koriste svoje resurse znatno sređnije nego ovi naopaki stvorovi, čija pripadnost ljudskoj rasi je u velikom zakašnjenju„

sms

U strahu su velke oči. Kako znaju da ih je bilo desetorica....

@ljiljan

Hahaha servi su divlji ljudi ! ka Ljiljan:DIVLJA ********A MARVA Opet ti Ljiljani nisu ********A MARVA

/ Najnovije