Dao novac, a ništa od radova: Anel gasnim pištoljem prijetio majstoru

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Nema problema..

Anelu 2 godine uslovno...a tom schoopku od majstora odrediti kaznu u visini 3 iznosa koja je uzeo i dati sve to Anelu kao kaznu za sav stres.....Jooooj da mi je vlast samo godinu danaaa...Joe Arpaio i Duterte bi se cudili kako bi ja red zaveo u ovoj vukojebini.

Car

Covjek je u pravu građevinska mafija

Hava

Nego sta je trebao? Halaliti mu.

/ Najnovije