Borba protiv bahatosti: Policija Kantona Sarajevo u 3 mjeseca oduzela 69 vozila od uličnih trkača

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Mikac

Pod HITNO ih samljeti i prodati kao staro željezo !

Danas

Je bila radarska kontrola na ćošku ulice Fehima e. Čurćića. I dok su pratili brzinu vozač ih je ugledao i nagazio gas pored vatrogasaca. Policajci su krenuli u potjeru... da bi ta dva policajca 10ak min poslije opet radar upalili... Ili su ovog trkača stigli oni ili kolege iz MUP-a, ili je trkač pobjegao a oni se vratili na istu poziciju kao da ništa nije bilo!

/ Najnovije