Zastupnik njemačkog Bundestaga kritikovao Schmidta: 'Njegovi planovi ne odgovaraju našoj odluci'

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Boli koga curatz za ovog anonimusa!

Schmidt ce provest u djelo sta mu narede ili Amerikanci (preko OHR-a ili ne), mozda njegov kancelar, ili mozda opet taj isti kancelar u dogovoru sa Macronom, jer to je taj nivo, odakle ovakve stvari dolaze. A ne neki pisljivi deputat, pih!

Martić

Jeli se oglasio Ahmetović?

/ Najnovije