Vuković odgovorio Sanji Vulić: Samo bez nervoze, vremenom ćete shvatiti da ste Bosanci i Hercegovci

/ Komentari (14)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Mostar

Ti ne postoje

Mrki

Pa tebi je deda bio Srbin...a ti Bosanac i Hercegovac???!!!

Trinidad i Tobago

Samo Srbin Saraj’vo Spasava

Haha

***

Tegusigalpa

***

Imbra Presvetli

***

komunjarski mladoglupan vuković

nema 3 čiste što je to nacija. pravi je dokaz mahaleće mentalne bijede...

Jole

A vjerujte i njemu da ponude bilo kakvu funkciju promjenio bi plocu momentalno

Imbra Presvetli

Majmunolika iz Krambergerove pećine.

Imbra Prevetli

nema 3 čiste što je to nacija. pravi je dokaz mahaleće mentalne bijede... ka komunjarski mladoglupan vuković Pogovarjal sem se z Pupavcem ,M iloradom Pupavcem predsednokom SDSS u Hrvatskoj ,Milorad je profesor i čovek mi lepoo bjasnil .Veli Mile da su Servi u Hrvatskoj također nacionalni Hrvati a da su etnički Srbi.Navel mi je primjer Dado Pršo koji je etnički Srbin iz okolice Šibenika a igral je nogomet za Hrvatsku nacinalnu vrstu. Eto ga ,tako ste svi vi etnički Srbi iz Bosne i Hercegovine po nacionalnosti Bosanci i Hercegovci. Hajd živeli.

Gost

Nije moguće istovremeno biti i Bosanac i Hetcegovac. Stvarate hibridnu naciju.

Ja sam

Evo me, živim dakle postojim. Neistrebljeni, hahaha

Ja sam

Polako..i sda da shvati..

Teta

Građani BiH, ujedinite se ma di bili

/ Najnovije