Vlada FBiH / Federalni inspektori sada nadležni i za humanitarne organizacije

20. 02. 2020. u 15:19:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 0

Federalna vlada utvrdila je izmjene i dopune Zakona o inspekcijama FBiH kojim se djelokrug rada inspekcije širi na humanitarne organizacije i organizacije socijalne i dječije zaštite.

Stoga se predviđaju radna mjesta inspektora za humanitarnu djelatnost i inspektora za socijalnu i dječiju zaštitu.

Kako je saopćeno iz Vlade FBiH nakon sjednice održane u Mostaru, razlozi za pripremu ovog zakona su presude Ustavnog suda FBiH, te zaključci Vlade i Parlamenta FBiH. Zakon je upućen u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.

Osim ovoga, Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog MUP-a o upisu u matičnu knjigu rođenih djece koja su deportovana iz Sirije.

Federalno ministarstvo pravde je zaduženo da hitno pokrene proceduru izmjene i dopune Zakona o vanparničnom postupku FBiH kojim bi bila utvrđena nadležnost sudova da u vanparničnom postupku utvrđuju mjesto i vrijeme rođenja osoba koje ne mogu, onako kako je predviđeno propisima, dokazati kad i gdje su se rodili.

„Zaključeno je da je potrebno da sudovi u vanparničnom postupku u FBiH postupaju po podnesenim prijedlozima i prije donošenja dopunama Zakona o vanparničnom postupku, s obzirom da posebnim zakonima nisu uređena pravila postupanja u ovoj pravnoj stvari, jer je ovo pitanje u RS regulisano i nema smetnji za postupanje“, saopćeno je.

Ovo nakon što je MUP FBiH u posljednje vrijeme primilo više upita općina i gradova koji se odnose na davanje upute za upis u matičnu knjigu rođenih djece koja sudeportovana iz Sirije.

Vlada FBiH je danas dopunila je Odluku o postupanju s nakitom od plemenitih metala koji je oduzela Porezna uprave i od sada će PU moći robu prodati direktno ili javnim oglašavanjem registriranim osobama zlatarima, ako robu ne uspije prodati na aukciji.

Vlada se upoznala s informacijom da Javno preduzeće Elektroprivreda BiH nije prošle godine moglo realizovati zaključak Vlade FBiH i iz akumulirane dobiti izdvojiti 45 miliona KM za izgradnju tunela Hranjen, dijela buduće brze ceste Prača – Goražde. Stoga je Vlada danas donijela zaključak o prestanku važenja ovog zaduženja.

 

NEMA KOMENTARA