BiH / Vijeće ministara održalo vanrednu telefonsku sjednicu: Evo i šta je usvojeno

15. 10. 2019. u 17:46:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 5

Vijeće ministara BiH je danas na vanrednoj telefonskoj sjednici utvrdilo Prijedlog ugovora o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekt javnog prijevoza Sarajevo, vrijedan 15 miliona eura.

Riječ je o projektu nabavke novih električnih trolejbusa i rezervnih dijelova u cilju poboljšanja razvoja infrastrukture javnog prijevoza u Sarajevu, što će povećati kapacitet i efikasnost usluga javnog prijevoza za stanovništvo i zaštititi okoliš. Očekuje se da će Projekt biti završen do 31. decembra 2021.

Također, data je i saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine.

“Usvajanjem ovog pravilnika stvaraju se svi uvjeti za stavljanje Zavoda u funkciju”, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Između ostalog Vijeće ministara je usvojilo i Informaciju o mehanizmima za efikasnu prevenciju i zaštitu od uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u institucijama BiH, sa Vodičem za poduzimanje efikasnih mjera za sprečavanje uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u institucijama BiH.

Usvojen je i Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je sastavni dio Mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

“Akcioni plan je sveobuhvatni cjelodržavni planski dokument i sadrži 729 planiranih mjera za provedbu 115 prioriteta. Naime, u Analitičkom izvještaju Evropska komisija je odredila 115 prioriteta u okviru političkog i ekonomskog kriterija te 33 pregovaračka poglavlja, na kojima institucije u Bosni i Hercegovini trebaju ubrzano raditi, a što će Komisija procijeniti u narednom Paketu proširenja u proljeće 2020. godine. U planiranju su sudjelovale 233 institucije sa svih nivoa vlasti. Od 729 mjera, 331 će realizirati institucije BiH, od čega je 88 zajedničkih mjera, 204 mjere planirane su za nivo institucija Federacije BiH, od čega 93 zajedničke mjere, 205 mjera planirano je za nivo institucija Republike Srpske, od čega 86 zajedničkih mjera, 118 mjera planirano je od institucija Brčko distrikta BiH, od čega 61 zajednička mjera, 132 mjere planirane od institucija u kantonima, od čega 29 zajedničkih mjera. Konstatovano je da je za 17 prioriteta potrebno definirati dodatne mjere, za šta su zadužene radne grupe za evropske integracije u sistemu koordinacije”, pojašnjeno je iz Vijeća ministara BiH.

NEMA KOMENTARA