Vijeće ministara BiH održalo sjednicu: Ovo su najvažnije usvojene odluke

1
Radiosarajevo.ba
Vijeće ministara BiH održalo sjednicu: Ovo su najvažnije usvojene odluke
Foto: A. K. / Radiosarajevo.ba / Sjednica Vijeća ministara

U Sarajevu je danas, 13. maja održana sjednica Vijeća ministara BiH na kojoj su donesene brojne odluke.

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova utvrđen je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda (UNFPA). 

Na ovaj način preuzima se primjena Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) od 7. decembra 1995.godine, a potrebne preinake odnosit će se i na aktivnosti i osoblje UNFPA-a u Bosni i Hercegovini u pogledu reguliranja njihovog statusa.

Posjetili smo Tučepe: Evo koliko koštaju sladoled, kafa i pivo

Posjetili smo Tučepe: Evo koliko koštaju sladoled, kafa i pivo

Populacijski fond Ujedinjenih naroda, kao samostalna jedinica - agencija u sistemu funkcioniranja UN-a, aktivno sarađuje s Vijećem ministara BiH, u skladu s mandatom koji uključuje promoviranje zaštite ljudskih prava, osnaživanje marginaliziranih grupa, s naglaskom na žene, adolescente i mlade, posebno djevojčice te unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u vezi s tim.

Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH uz prijedlog da se privremeno primjenjuje od dana potpisivanja, a za bh. potpisnika je predložen ministar vanjskih poslova BiH.

Forto: Imali smo 'malo širu' raspravu u vezi budžeta institucija BiH, milioni se godinama gomiluju

Forto: Imali smo 'malo širu' raspravu u vezi budžeta institucija BiH, milioni se godinama gomiluju

Funkcionalna izmjena u Koordinacijskom tijelu za Trgovinsku goru

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Riječ je o funkcionalnoj izmjeni Odluke kojom je za člana ovog koordinacijskog tijela imenovan aktuelni direktor Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Ivan Lasić umjesto ranijeg direktora Marinka Zeljke.

Podsjećamo, članovi Koordinacijskog tijela BiH za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore su ministri nadležni za područje okoliša te direktor u resoru radijacijske i nuklearne sigurnosti.

Savjetodavno vijeće za implementaciju Proširenog parcijalnog sporazuma Vijeća Evrope

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o formiranju Savjetodavnog vijeća za implementaciju Proširenog parcijalnog sporazuma Vijeća Evrope o uspostavi kulturnih ruta za Bosnu i Hercegovinu, uz korekciju na sjednici.

BiH dobila novog direktora Direkcije za civilno zrakoplovstvo: Evo o kome je riječ

BiH dobila novog direktora Direkcije za civilno zrakoplovstvo: Evo o kome je riječ

U Savjetodavno vijeće imenovani su predstavnici nadležnih institucija za područje kulture na nivou BiH, entiteta, Brčko distrikta BiH i 10 kantona.

Zadatak Savjetodavnog vijeća je implementacija Proširenog parcijalnog sporazuma te razmatranje inicijativa za pristupanje postojećim kulturnim rutama i eventualnom kandidiranju novih ruta. 

BiH je 2016. godine pristupila ovom sporazumu, koji nastoji oblikovati zajednički kulturni prostor razvojem kulturnih ruta, s ciljem podizanja svijesti o naslijeđu, obrazovanju, umrežavanju, kvalitetnom i održivom prekograničnom turizmu i drugim srodnim djelatnostima.

Isponuti preporuke sa sastanka pododbora u vezi s kantonalnim listama lijekova

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o poduzetim koracima za rješavanje diskriminacije stranih farmaceutskih kompanija u vezi s esencijalnim listama lijekova na kantonalnom nivou, i to u Kantonu Sarajevo, Unsko-sanskom, Hercegovačko-neretvanskom i Kantonu 10.

Izmjene Izbornog zakona i Nacrt zakona o sudu BiH skinuti s dnevnog reda sjednice Vijeća ministara

Izmjene Izbornog zakona i Nacrt zakona o sudu BiH skinuti s dnevnog reda sjednice Vijeća ministara

Vijeće ministara BiH naglašava važnost poduzimanja mjera za ispunjenje preporuka sa sastanaka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača i Pododbora za trgovinu i industriju, carine i oporezivanje, održanih krajem februara i marta prošle godine, kao i pisama zvaničnika Evropske komisije u kojima se traži ukidanje diskriminatornih praksi kantonalnih institucija u vezi s esencijalnim listama lijekova. Ispunjavanjem preporuka želi se osigurati dosljedna provedba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i izbjeći negativne posljedice, najavljene iz Evropske komisije i u zaključnim razmatranjima na ovim sastancima

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da u što kraćem roku koordinira aktivnosti s donosiocima spornih propisa na kantonalnom nivou, kako bi se odgovor mogao dostaviti Evropskoj komisiji.

Projekt digitalizacije javnih RTV servisa u BiH u završnoj fazi

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o statusu Projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini koji je, potpisivanjem ugovora o nabavci opreme za digitalni prijenos i emitiranje, dobio novi zamah u realizaciji, a nakon dužeg zastoja u provedbi druge i treće faze.   

Potpisivanjem Ugovora o nabavci opreme za digitalni prijenos i emitiranje za realizaciju Projekta digitalizacije javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini 3. 1. 2024. godine, počeo je teći rok od 510 dana za puštanje cjelokupnog sistema u rad. Ugovor su potpisali ministar komunikacija i prometa Edin Forto i predstavnici grupa ponuđača Srrius 2010 Banja Luka i Odašiljači i veze Zagreb.

Sjednica Vijeća ministara
Foto: A. K. / Radiosarajevo.ba: Sjednica Vijeća ministara

Završetkom druge faze ovog projekta krajem ove godine bit će omogućeno praćenje zemaljske televizije putem novog digitalnog signala u većem dijelu BiH.

Ralizacijom i treće faze na području cijele Bosne i Hercegovini bit će omogućen prijem programa javnih RTV servisa u BiH, putem DVB-T2 platforme digitalne zemaljske televizije.

Za praćenje realizacije ovog ugovora Ministarstvo komunikacija i prometa je formiralo Stručnu komisiju sastavljenu od stručnjaka ovog ministarstva i sva tri javna RTV servisa u Bosni i Hercegovini.

Nakon okončanja postupka prijema, montaže, testiranja i puštanja u rad nabavljene opreme Ministarstvo komunikacija i prometa će izvijestiti Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH odgodilo izjašnjavanje o zakonu o sudovima BiH

Vijeće ministara BiH odgodilo izjašnjavanje o zakonu o sudovima BiH

Analiza vanjskotrgovinske razmjene BiH za 2023.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Analizu vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2023. godinu te zadužilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da ove analize dostavlja na kvartalnom nivou.

Ukupna robna razmjena Bosne i Hercegovine za 2023. godinu iznosila je 44,47 milijardi KM. Vrijednost izvezene robe bila je 16,70 milijardi KM, a vrijednost uvezene robe 27,77 milijardi KM, što je dovelo do vanjskotrgovinskog deficita od 11,07 milijardi KM.

U 2023. godini Bosna i Hercegovina je najviše izvozila električnu energiju, u vrijednosti od 1,06 milijardi KM, a najviše uvozila naftna ulja, osim sirovih, u vrijednosti od 2,40 milijardi KM.

Najviše robe Bosna i Hercegovina je izvozila u Njemačku (2,68 milijardi KM), Hrvatsku (2,55 milijardi KM), Srbiju (2,09 milijardi KM), Austriju (1,72 milijardi KM), Italiju (1,45 milijardi KM) te Sloveniju (1,36 milijardi KM).

Istovremeno, najviše robe uvezeno je iz Italije (3,87 milijarde KM), Njemačke (3,34 milijarde KM), Srbije (2,83 milijarde KM), Kine (2,63 milijarde KM), Hrvatske (2,10 milijarde KM) te iz Turske (1,54 milijarde KM).

Najveću pokrivenost uvoza izvozom Bosna i Hercegovina je u 2023. godini imala sa Austrijom 172,02 %, što je za 1,54 % više nego u 2022. godini, Slovenijom, 126,32%, Hrvatskom 127,65 %, što je za 27,56 % više u odnosu na godinu ranije.

Izvoz u zemlje Evropske unije iznosio je 12,19 milijardi KM, što je 7,86 % manje nego u 2022. godini, a uvoz iz zemalja EU iznosio je 16,37 milijardi KM, što je 0,47 % više u odnosu na 2022.

BiH dio globalne mreže za suzbijanje krivotvorenja medicinskih proizvoda

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, usvojilo je Izvještaj o radu Multisektorske radne grupe za praćenje implementacije Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju javnom zdravlju (MEDICRIME) za 2023. godinu.

Bosna i Hercegovina putem ranije imenovanih multisektorske radne grupe i nacionalne kontakt-tačke u Odboru predstavnika zemalja članica Vijeća Evrope kontinuirano provodi aktivnosti u skladu sa zaduženjima iz Operativnog plana. To uključuje i razmjenu informacija i saradnju s nadležnim organima kako u BiH, tako i na globalnom nivou u ovom području, radi efikasnog sprečavanja i suzbijanja krivotvorenja medicinskih proizvoda, lijekova i sličnih krivičnih djela koja predstavljaju prijetnju za javno zdravlje.

Nadležni organi i tijela u BiH dio su brojnih globalnih operativnih akcija i međunarodnih istraga koje se provode u ovom području, uključujući i kontinuiranu akciju borbe protiv ilegalne prodaje krivotvorenih lijekova i medicinskih sredstava putem interneta, pod kodnim nazivom “PANGEA”.

Saglasnost za imenovanje odbrambenog atašea Republike Austrije u BiH

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova data je saglasnost za imenovanje zastavnika i klase Hagera Michaela za pomoćnika odbrambenog atašea Republike Austrije u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu. 

Glasanje državaljanja Bugarske u BiH

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnosti za glasanje državljana Republike Bugarske na teritoriji Bosne i Hercegovine, a na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova BiH. 

Glasanje će biti organizirano povodom izbora za članove Narodne skupštine Republike Bugarske te za članove Evropskog parlamenta iz ove zemlje.

Bugarskim državljanima koji borave na teritoriji BiH omogućeno je glasanje 9. 6. 2024. godine u prostorijama Ambasade Republike Bugarske u Sarajevu u terminu od 7:00 do 20:00 sati.  

Raspisati javni konkurs za zamjenika koordinatora za reformu javne uprave

Na sjednici je zadužen Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH da u saradnji s Kabinetom predsjedavajuće raspiše novi javni konkurs za poziciju zamjenika koordinatora za reformu javne uprave.

Prethodno je razmotren Izvještaj o provedenom javnom konkursu te nije prihvaćeno imenovanje Samira Sabljice za zamjenika koordinatora za reformu javne uprave, koji je bio jedini kandidat na javnom konkursu, zbog izražene sumnje u narušavanje procedure koja se provodi u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.

Dužnost v. d. zamjenika koordinatora za reformu javne uprave nastavlja obavljati Amira Mašović, koja je imenovana u martu ove godine.

Redovna izmjena na poziciji predsjednika Konkurencijskog vijeća

Na sjednici je imenovan Ivo Jerkić za predsjednika Konkurencijskog vijeća na period od jedne godine, počev od 26. 7. 2024. godine.  

Vijeće ministara BiH svake godine imenuje predsjednika iz reda članova Konkurencijskog vijeća, a na prijedlog ovog tijela u skladu sa Zakonom o konkurenciji.   

Jerkić će na poziciji predsjednika Konkurencijskog vijeća zamijeniti aktuelnu predsjednicu Adisu Begić, koja je ovu dužnost obavljala od 26. 7. 2023. godine. 

Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

/ Najčitanije

/ Komentari

Prikaži komentare (1)

/ Povezano

/ Najnovije