Usvojene važne izmjene Zakona o PIO - pročitajte šta se mijenja

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Jole

To su opet neke malverzacjje u pitanju!!!ako je penzija nek je penzija..sta ga ima ponovo zasnivati radni odnos...

Tatar

***

opasnozeznuta

Sa koliko godina u penziju?Sta sa onima koji imaju 70+zbog nesposobnih uposlenika zavoda za zaposljavanje su zakasnili ostvariti penziju iako su vise od 20 godina bili na birou Kakve su sanse da ostvare penziju sa 70 i 70+.??

Jasko

Ovako to izgleda u praksi. Ja sam invalisdi penzioner(bolest srca) i primam minimalnu penziju. Za jedan lijek mi treba 150 KM mjesečno....a ukupno mi za lijekove treba 250 KM. Radim po ugovoru o djelu kod kuće 2-3 sata dnevno..za 350 KM. Radim za računarom u toploj sobi..i ne idem na posao..Toliko i tako mogu raditi. Sada mi se to zabranjuje....Neću više moći kupovati lijekove..kao do sada. Moram pitati doktora šta mi je prioritet a ostalo izbaciti. E to je ovaj zakon..Hvala vladi..i nadležnom ministarstvi...Sram vas bilo ..

/ Najnovije