U Sarajevu se pojavio zabrinjavajući snimak, evo šta kažu iz Eko Akcije

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

NRW

Ovako nešto treba pod hitno ugasti, zabraniti daljni Rad zauvijek i dobro ga kazniti. I ne samo pojedinca nego sve koji tako rade.

Jole

Sta zna papak sta je grad i cuvanje okoline..ovako je naucio na svom selu i nazalost to sad i ovdje praktikuje...i naravno nece snositi nikakve posljedice

Savojski

Vrh Bosne zagađen islamom ponajprije

123

Ovo nije Otoka nego naselje kvadrant, koje čak nije ni u Opštini Novi Grad Sarajevo kojoj Otoka pripada, a kamoli šta drugo. Naravno, za papka iz Zavidovića ili iz Rogatice koji je pisao ovaj članak, sve je ovo Otoka, od vjetrenjače pa do Rajlovca.

JA1

Ako je pravno lice odmah ga idemo oderati a ako je fizicko lice slegnut cemo ramenima i reci, sta ce covjek nema pa mora a kod njega ispred kuce audi parkiran

/ Najnovije