Analiza / TIBiH: Najveći broj prijava korupcije na državnu upravu i pravosuđe

27. 02. 2020. u 12:34:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 293

Transparency International u BiH (TI BiH) postupao je u 173 predmeta korupcije putem Centra za pružanje pravne pomoći u borbi korupcije, a građani su uputili više od hiljadu poziva na besplatnu liniju za prijavu korupcije 0800 55555, saopćeno je iz TI BiH.

Navodi se da se najveći broj prijava korupcije odnosio na dva sektora: državna uprava i pravosuđe (55%).

Prijavioci su najčešće lica koja su u statusu žrtve ili svjedoka (preko 80% njih), a značajno je smanjen broj prijava koje su podnijeli tzv. zviždači. To upućuje na to da građani i dalje nemaju povjerenje u postojeće pravne mehanizme zaštite lica koja prijavljuju korupciju iz svog neposrednog radnog okruženja.

Posebno zabrinjava što se sve veći broj prijava odnosi na pojave flagrantnih kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda, kao što je pravo na slobodu kretanja.

Izdvaja se slučaj aktivista grupe Pravda za Davida (PZD) gdje se pojavljuju sumnje na korupciju u najvišim policijskim strukturama. TI BiH je pomagao aktivistima PZD u sastavljanju zahtjeva za zaštitu Ustavom zajamčenih prava protiv direktora policije kao rukovodećeg lica koji je upravljao aktivnostima policijskih službenika koji su ovim licima branili kretanje oko centralnog hrama u Banjoj Luci.

Građani su u svojim prijavama isticali sumnje na netransparentno trošenje novca, neefikasan rad uprave, dugotrajne sudske postupke, neprofesionalno ponašanje sudija i tužilaca, ali i na sukob interesa izvršnih funkcionera i izabranih predstavnika. TI BiH je u 2019. godini dobio čak 19 upravnih sporova u postupcima za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Najčešći razlozi vođenja ovih sporova su odbijanje institucija da uopšte primjenjuju Zakon o slobodi pristupa informacijama, ćutanje uprave, nezakonito pozivanje na zaštitu ličnih podataka, itd. Ovi sporovi su bitni jer TI BiH dolazi do saznanja o korupciji u velikom broju predmeta na osnovu informacija u posjedu javnih organa.

TI BiH je u 2019. godini podnio čak 7 krivičnih prijava protiv službenih i odgovornih lica zbog osnova sumnje da su počinili krivična djela korupcije. Prijave su se najčešće odnosile na zloupotrebu položaja ili ovlašćenja, a dio se odnosio na javna preduzeća koja nisu sprovodila postupke javnih nabavki („Sarajevoputevi“ d.d), ili su ih nezakonito sprovodili (Rudnik i termoelektrana „Gacko“, Rudnici „Kreka“). Jedna prijava se odnosila i na sukob interesa koji nije razriješila direktorica JKP VITKOM d.o.o. Vitez koja je u vrijeme imenovanja obavljala i dužnost opštinske vijećnice.

Po prijavama TI BiH, poništena su dva konkursa u kojem su utvrđene nezakonitosti, i otkriven je slučaj lažne diplome u Poreskoj upravi RS (PU RS). Opština Kalinovik i Orijentalni institut morali su poništiti javne konkurse na kojima su uočene netransparentne prakse ili prakse favorizovanja unaprijed određenih kandidata, dok PU RS preduzima mjere sa ciljem otpuštanja radnice, i to tek po ponovnom interesovanju TI BiH.

NEMA KOMENTARA