! / Vlada FBiH odlučila: Kako građani mogu steći pravo na dodjelu stanova na korištenje

27. 06. 2019. u 12:11:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 22

Vlada FBiH na današnjoj sjednici utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova.

„Jedna od novina u Nacrtu zakona o izmjenama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, jeste reguliranje pitanja raspolaganja stanovima ukoliko davalac stana na korištenje nije podnio zahtjev za njegovo vraćanje u propisanom roku. U tom slučaju stan se stavlja na raspolaganje općini ili gradu na čijoj se teritoriji nalazi“, pojašnjeno je.

Dodaje se da je regulirana i situacija kada davalac stana na korištenje raspolaže viškom stanova koji nisu dodijeljeni njegovim radnicima (zbog starosti stana, nezainteresiranosti za ulaganja u stan i slično).

„Sada je pružena mogućnost svim osobama da putem javnog natječaja mogu steći pravo na dodjelu stanova na korištenje. Kada je riječ o dodjeli stanova privatiziranog poduzeća kojima raspolažu općina ili grad, novo je rješenje da sve zainteresirane osobe mogu putem javnog poziva učestvovati u postupku za dodjelu tih stanova na korištenje. Sada su stvoreni i uslovi za izvršenje presude Ustavnog suda Federacije BiH od 24. juna 2008. godine kojom je utvrđeno da je člankom 2. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova iz 2008. godine povrijeđeno pravo općina na lokalnu samoupravu“, naglašeno je.

NEMA KOMENTARA